היינות

היקב מייצר שלוש סדרות של יינות גנריים אנחנו מחויבים למוצאם הגיאוגרפי של הענבים, אך לא להרכב זני קבוע של היינות או לכך שבכל שנה נייצר את כולם.

ג'נבא - סדרת הפרמיום: עשויה מענבי כרם ג'נבא בלבד.

בסדרה כעת שני יינות:
  ג'נבא רזרב –אדום
-   ג'נבא לבן

נחל חכליל - סדרת הביניים: עשויה גם היא מענבי כרם ג'נבא אבל בשעת הצורך גם מענבי כרמים שכנים בנחל חכליל. בסדרה כעת שלושה יינות:
-   נחל חכליל - אדום
-   נחל חכליל לבן
  נחל חכליל וורוד


יין חדש - 'Nouveau': יין אדום לשתיה בשנה שלאחר הבציר. למרות שמו, המעיד על ענבים מכל אגן הניקוז של עמק האלה, למעשה היין נגזר מיין נחל חכליל, ממנו הוא מופרד (נוזל בלבד), מיד עם תום התסיסה הכהלית.
-     עמק האלה

יינות היקב נמכרים רק במשק - כך נחסכים פערי השיווק ומתחלקים בינינו לבין לקוחותינו. 

במחירי יינות היקב ישנן הנחות כמות משמעותיות.

חלק ניכר מיינות היקב נמכרים במכירה עתידית, בהנחות מפתות עוד יותר
.

ליינות היקב אין תעודת הכשר רבנית.